Để phòng tránh rủi ro trong giao dịch thương mại quốc tế bạn cần hiểu rõ đối tác bạn đang định mua hàng, hợp tác giao thương. Chúng tôi có dịch vụ xác minh thông tin công ty quốc tế, xác minh hồ sơ giao dịch. Đây là một bước không thể thiếu trước khi bạn bắt đầu giao dịch quốc tế. “Biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng”