Đang ký bảo hộ thương hiệu. Đăng ký thương hiệu độc quyền, thiết kế logo thương hiệu, chuẩn hoá nhận diện thương hiệu doanh nghiệp. Lên kế hoạch marketing tổng thể để nâng tầm thương hiệu của bạn.